4 Typer av bästa VPN och när de ska använda dem

Att ha tillgång till alla digitala resurser du kan behöva bästa vpn, oavsett var du är eller vilken typ av nätverksanslutning du har, har blivit ett sätt att leva för de flesta. Oavsett om du är en affärsdelningsdata med andra företag eller en resenär som alltid behöver hålla kontakten, tas tillgång till resurser helt enkelt för givet.

Medan program som finns i det offentliga molnet går en lång väg mot att göra platsen till en icke-fråga, är många resurser värd privat av skäl som säkerhet och integritet. Tillgång till dessa privata resurser hanteras ofta via bästa VPN (virtuella privata nätverk).

VPN-teknik är en enkel idé: anslut någon som du litar på på en resurs som de behöver via ett nätverk som du inte litar på.

Tricket kommer i att veta vilken typ av VPN att använda när. Låt oss överväga flera olika VPN och tänka på var de passar. Vi ska titta på två huvudklasser av bästa VPN, vad jag ska term kundbaserade VPN och nätverksbaserade VPN.